Jusetera TextstorlekWordRead Plus


Produkts


WordRead Plus talsyntes är en mycket effektiv multi-sensorisk mjukvarulösning som stöd till studerande som kämpar med att läsa och skriva. Designad med högsta enkelhet, anpassningsbarhet och flexibilitet. Studerande i allaåldrar och oavsett graden av förmåga kan få tillgång till en värld av information med hjälp av WordRead Plus.

WordRead Plus är användarvänligt och erbjuder ett perfekt integrerat verktyg för användning i Microsoft Office.

Förbättringar är även gjorda för användning i Open Office och Star Office.

WordRead Toolbar

Eftersom WordRead Plus är nära integrerat med Microsoft Word och Internet Explorer, kan praktiskt taget all text bli uppläst av denna kraftfulla programvara.

Studerande kan också ha nytta av de medföljande visuella hjälpmedlen så som färger och markörmedföljning för att få fokus på svårläst text när den blir uppläst av datorn. Orden kan också bli upplästa allteftersom du skriver in dem.

När man använder Microsoft Word finns en förbättrad stavningskontroll, synonym- och ordbok tillgänglig med WordRead Plus.

WordRead Plus kan lätt bli anpassad till individuella behov och förmågor, av studerande eller handledare.

ClaroSpeak