Jusetera TextstorlekKontakta

 

Är du intresserad av våra produkter, kontakta vårt svenska Claro Center Svensk TalTeknologi

Claro center är utvalda partners runt om i världen, med specialistkompetens, som inrättats för att leverera kompetens och medvetenhet om Claro Software’s utbud av programvara. Claro Center är certifierade återförsäljare och utbildare av våra programvaror och fungerar som Claro Software’s företrädare inom det egna landet, med fokus på utbildning, kommunikation och digitala lärverktyg.

Svensk Logo

Svensk TalTeknologi AB
Education Centre/Interfaces Centre
Biblioteksgatan 5
374 35 Karlshamn
Tel: 0454 - 30 08 08
Fax: 0454 - 168 80
Email: info@svensktalteknologi.se
Website: www.svensktalteknologi.se

United Kingdom
Claro Software Ltd
Lancashire House
24 Winckley Square
Preston
Lancashire
PR1 3JJ
Phone: +44 (0) 1772 977 888
Fax: +44 (0) 870 132 7471
Email: sales@clarosoftware.com
Marketing: marketing@clarosoftware.com