Jusetera TextstorlekClaroRead Plus


Översikt

ClaroRead Plus

ClaroRead Plus
ClaroRead Plus är skapat för att göra det enklare för dig att arbeta med din dator genom att få den att tala och göra det enklare att läsa. Det är nära integrerat med Microsoft™ Word för att stödja dig när du jobbar med din text men hjälper dig även med webbsidor och e-post samt mycket annat du kan vilja göra med din dator.

ClaroRead Plus tillför kraftfulla talfunktioner som låter dig lyssna på all information som visas på din datorskärm. Den kommer även med flera enkla sätt att göra text tydligare och lättare att läsa. Vi har även inkluderat användbara rättstavningsverktyg, för att hjälpa dig skapa korrekta dokument.

ClaroRead Plus fungerar med alla program på din PC. ClaroRead Plus tydliga verktygsrad kan låsas till en position, dockas till skärmens övre kant eller kan lämnas flyttbar på skärmen beroende på vad som passar dig bäst.

ClaroRead Toolbar

Köp ClaroRead Plus och få skanningfunktion med senaste omnipage integrerat i panelen, Ordprediktion och homofonkontroll. MS Word. Det ingår även 6 röster: Alva, Erik, Elin, Ingrid sapi4, Ingrid sapi5 Daniel(UK) och Samantha(US) och en massa nya funktioner.

ClaroSpeak

Egenskaper

ClaroRead Plus verktygsknappar

ClaroRead Plus verktygsrad låter dig använda ClaroRead Plus kraftfulla funktioner när som helst utan att vara i vägen. Du kan minska den yta som verktygsraden tar upp genom att ta bort knappar samt genom att minska på verktygsradens storlek.

ClaroRead Toolbar


  Knappen Spela

Med knappen Spela börjar ClaroRead Plus att tala:

 • För att läsa Microsoft Word, placera markören i början av texten du vill få uppläst. Klicka på knappen Spela för att läsa från markörens position och framåt. Se Få Worddokument att tala.
 • För att få webbsidor i Internet Explorer upplästa, klicka med musen där du vill att uppläsningen skall börja. Klicka sedan på Spela för att påbörja uppläsningen. Se Uppläsning av webbsidor.
 • I andra program kommer ClaroRead Plus att läsa upp det som finns i urklippshanteraren. Markera bara texten, kopiera och klicka på Spela för att höra den. Se Uppläsning i andra PC-program. ClaroRead Plus läser upp allt du markerar med musen så du kan få e-post och pdf-filer upplästa utan att ens klicka på Spela!

 


Knappen Stopp

Klicka på Stopp för att få ClaroRead Plus att sluta läsa. Du kan även klicka med musen (var som helst) eller tryck på Control-knappen för att stoppa ClaroRead Plus uppläsning.

 


Font and colour iconKnappen Typsnitt

Knappen Typsnitt låter dig snabbt ändra typsnitt i ett helt Microsoft Worddokument till ett av tre mer läsbara och populära teckensnitt, Trebuchet MS, Microsoft Sans Serif eller det specialdesignade Tiresias. Du kan enkelt öka eller minska storleken på text i hela dokumentet eller bara på en markerad del av det. Storleken på texten kan ökas eller minskas i Internet Explorer. Du kan även ändra färgen på ett helt dokument, eller delar av text i Microsoft Word.

 


Spacing iconKnappen Avstånd

Att ändra avståndet mellan bokstäver, rader och stycken är enkelt med ClaroRead Plus. Använd knappen Avstånd för att välja ett utseende på texten som passar dig. Denna funktion kan användas i Microsoft Word och Internet Explorer.

 


Homophone iconKnappen Homofoner

När du arbetar i Microsoft Word, klicka med musen i det stycke där du vill söka efter homofoner. Klicka på knappen Homofoner för att få alla homofoner i stycket markerade. Homofoner är ord som uttalas likadant men skiljer sig åt i stavning, betydelse eller ursprung. Ett exempel på ett par av homofoner är hjul och jul. Mer om inställningarna för homofonkontroll.

 


Check word iconKnappen Kontroll

ClaroRead Plus har en integrerad funktion för att kontrollera ord och dokument. Vi har koncentrerat oss på att samla rättstavningen, synonymordboken och en separat homofonkontroll under en enda knapp Kontroll.

 


Word prediction iconKnappen Ordprediktion

Ordprediktion kan vara ett mycket användbart verktyg. Ordprediktionen i ClaroRead innehåller de vanligast förekommande orden i det svenska språket. Du kan även lära ordprediktionen att använda sig av ditt eget ordförråd, antingen från ett dokument eller när du skriver.

 


Knappen Spara

Du kan konvertera text i ett öppet Microsoft Worddokument eller vadhelst du kopierar in i Urklippshanteraren (t.ex. från en webbsida) till en ljud- eller videofil som sedan kan sparas på din dator. Klicka på knappen Spara i Microsoft Word och det aktuella dokumentet sparas, eller välj text och kopiera in den i urklippshanteraren när du har andra textkällor.

 


Extras iconKnappen Extra

Detta är en användbar länk för att starta ett antal andra utvalda program.

 


Knappen Inställningar

Knappen Inställningar öppnar dialogrutan Inställningar där du kan ändra alternativ och inställningar för ClaroRead Plus, inklusive Tal, Visa, Ordprediktion, Kontroll och Skanna.

 


Scan to text iconKnappen Skanna

Med Skanna kan du läsa in pappersdokument (böcker, tidningar, handlingar) med en vanlig skanner och automatiskt omvandla dessa till text (med hjälp av OmniPages ledande OCR-motor) i Microsoft Word. Texten kan sedan redigeras och läsas upp av ClaroRead Plus. PDF-filer kan också öppnas i Word, vilket gör dem åtkomliga för ClaroRead. Du kan även skanna direkt till en fil i stället för till Word.

Skärmdumpar

Specifikation

XP Logo         Vista Logo           Windows 7 Logo

 • Windows 8, Windows 7 SP1, XP SP3, Vista SP2
 • 1GB RAM
 • 1.25 GB ledigt utrymme på hårddisken
 • DVD
 • MS Word 2003, 2007, 2010, 2013
 • Ljukort eller ljudchip, hörlurar eller högtalare
 • 150 – 500 MB ledigt hårddiskutrymme för varje installerad röst från Nuance
 • Escáner