Jusetera TextstorlekWordRead Plus


Översikt

WordRead Plus

WordRead Plus
Välkommen till WordRead Plus. WordRead Plus är utformat för att underlätta ditt arbete vid datorn. Detta genom att få den att tala samt göra det lättare för dig att läsa text. Det är nära integrerat med Microsoft™ Word® för att stötta dig när du jobbar med text men även webbsidor, e-post och andra uppgifter.

WordRead Plus tillför kraftfulla talfunktioner som låter dig lyssna på all information som visas på din datorskärm. Den kommer även med flera enkla sätt att göra text tydligare och lättare att läsa. Vi har även inkluderat användbara rättstavningsverktyg, för att hjälpa dig skapa korrekta dokument.

WordRead Toolbar

WordRead Plus fungerar med alla program på din PC. WordRead Plus tydliga verktygsrad kan låsas till en position, dockas till skärmens övre kant eller kan lämnas flyttbar på skärmen beroende på vad som passar dig bäst.

ClaroSpeak

Egenskaper

WordRead Plus verktygsknappar

WordRead Plus erbjuder en lättläst flytande verktygsrad som låser sig till det programfönster som för tillfället är aktiverat. Du kan enkelt lägga till och ta bort knappar från denna verktygsrad. Hela listan med knappar beskrivs i nästa avsnitt.

WordRead Toolbar

WordRead Plus verktygsrad låter dig använda WordRead Plus kraftfulla funktioner när som helst utan att vara i vägen.Du kan minska den yta som verktygsraden tar upp genom att ta bort knappar samt genom att minska på verktygsraden storlek.

 


  Knappen Spela

Med knappen Spela börjar WordRead Plus att tala:

  • För att läsa i Microsoft Word placera markören i början av texten du vill få uppläst. Klicka på knappen Spela för att läsa från markörens position och framåt.
  • För att få webbsidor i Internet Explorer upplästa, klicka med musen där du vill att uppläsningen skall börja. Klicka sedan på Spela för att påbörja uppläsningen.
  • Annars kommer WordRead Plus att läsa upp det som finns i urklippshanteraren. Markera i stället texten, kopiera och klicka på Spela för att höra den. Se Uppläsning i andra PC-program. WordRead Plus läser upp allt du markerar med musen så du kan få e-post och pdf-filer upplästa utan att ens klicka på Spela!

 


 Knappen Stopp

Klicka på Stopp för att få WordRead Plus att sluta läsa. Du kan även klicka med musen (var som helst) eller tryck på Control-knappen för att stoppa WordRead Plus uppläsning. Du kan ändra hur WordRead Plus talar i Inställningar för Tal och Avancerade inställningar.

 


Font and colour iconKnappen Typsnitt

Knappen Typsnitt låter dig snabbt ändra typsnitt i ett helt Microsoft Worddokument till ett av tre mer läsbara och populära teckensnitt, Trebuchet MS, Microsoft Sans Serif eller det specialdesignade Tiresias. Du kan enkelt öka eller minska storleken på text i hela dokumentet eller bara på en markerad del av det. Storleken på texten kan ökas eller minskas i Internet Explorer. Du kan även ändra färgen på ett helt dokument, eller delar av text i Microsoft Word.

 


Spacing iconKnappen Avstånd

Att ändra avståndet mellan bokstäver, rader och stycken är enkelt med WordRead PLUS. Använd knappen Avstånd för att välja ett utseende på texten som passar dig. Denna funktionen kan användas i Microsoft Word och Internet Explorer.

 


Check word iconKnappen Kontroll

WordRead Plus har en integrerad funktion för att kontrollera ord och dokument. Vi har koncentrerat oss på att samla rättstavningen, synonymordboken och en separat homofonkontroll under en enda knapp Kontroll.

 


Knappen Spara

Du kan konvertera text i ett öppet Microsoft Worddokument eller vad som helst du kopierar in i Urklippshanteraren (t.ex. från en webbsida) till en ljud- eller videofil som sedan kan sparas på din dator. För att spara text i Microsoft Word som en ljudfil, klicka på knappen Spara och sedan på Spara som ljud och det aktuella dokumentet sparas. Eller välj text och kopiera in den i urklippshanteraren när du har andra textkällor.

 


Extras iconKnappen Extra

Detta är en användbar länk för att starta ett antal andra utvalda program.

 


Knappen Inställningar

Knappen Inställningar öppnar dialogrutan med Inställningar där du kan ändra alternativ och inställningar för WordRead Plus, inklusive Tal, Visa, Ordprediktion, Kontroll.

Skärmdumpar

Specifikation

XP Logo         Vista Logo           Windows 7 Logo

  • Windows 8, Windows 7 SP1, XP SP3, Vista SP2
  • 1 GB RAM
  • 1 GB ledigt utrymme på hårddisken
  • DVD
  • Ljukort eller ljudchip, hörlurar eller högtalare
  • 150 – 500 MB ledigt hårddiskutrymme för varje installerad röst från RealSpeak